Wonen en Interieur Blog

Verwarming

Wetgeving en Kachelpijp

Wetgeving en Rookkanaal 

In het Bouwbesluit van 1992 worden de technische staat en eisen geregeld van een woning in Nederland.

Dit geldt tevens voor rookkanalen en kachelpijpen.

in het bouwbesluit is onder andere te lezen dat een Rookkanaa, Kachelpijp of koker (fungeert als afvoer voor rook) volgens NEN 6062 brandveilig moet zijn. Dit betekent dat de buitenkant van het rookkanaal tot maximaal 75 graden hoger mag worden.

 

Bouwbesluit 

In het Bouwbesluit staan dus eisen vermeld wat betreft een rookkanaal. Hier moet het rookkanaal uiteraard aan voldoen.

Zo zijn er onder meer eisen opgesteld met betrekking tot het rookkanaal zelf. De onbrandbaarheid van de stookplaats en de omgeving. Er moet  minimaal 15 meter tussen de uitmonding van een schoorsteen en een brandgevaarlijk dak zitten.

Dit is allemaal te lezen in het bouwbesluit van 1992. 

Woningwet 1991 

In de opgestelde woningwet van 1991 is eveneens de veiligheid van constructies en gebouwen is geregeld. Hierin wordt bepaald dat voor installatie of bouw van een schoorsteen geen vergunning noodzakelijk is.

Maar… dit is wel het geval indien er grote veranderingen moeten worden verricht aan de draagconstructie binnen het huis. Er moet er wel een vergunning worden aangevraagd. Indien het rookkanaal aan de buitenkant van de woning wordt gemonteerd. 

TNO 

De Bouw- en Woningtoezicht dienst kan controle uitoefenen als een rookkanaal is geplaatst. Er wordt gekeurd volgens de NEN-normen en Europese normen het rookkanaal.

De keuringen en NEN-normen wat betreft materialen worden meestal gekeurd door het TNO. Het is dan ook belangrijk materialen te gebruiken die volgens het TNO zijn gekeurd. Anders bestaat een grote kans alles wordt afgekeurd en dat het moet worden afgebroken of vervangen.

Op deze manier ontstaan er veel hogere kosten. Kachelijpen die officieel zijn goedgekeurd kosten is misschien wel iets duurder. Maar kan uiteindelijk goedkoper zijn dan het kopen van de verkeerde goedkopere materialen. 

Daarnaast is het uiteraard ook nog eens veel veiliger. Meer info? Kijk eens op de website van warmteshop.eu

Bron van dit artikel : https://warmteshop.eu

Comments are disabled.