Leuk in huis
Image default
Rechten

Kennismigranten: wie zijn ze en wat doen ze in Nederland?

In Nederland zien we steeds meer kennismigranten aan het werk. Door een krappe arbeidsmarkt en een tekort aan specialisten, kijken organisaties vaker buiten de EU voor het invullen van openstaande vacatures. Maar wat is een kennismigrant precies? En voor wat voor soort functies worden ze vooral ingezet? Onze immigratie advocaat legt het haarfijn uit. Lees verder!

De definitie van kennismigranten

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Rijksoverheid zijn kennismigranten hoogopgeleide vreemdelingen die werkzaam zijn bij Nederlandse bedrijven en een bepaald minimum brutosalaris verdienen dat is gekoppeld aan hun leeftijdscategorie. Dit betekent dat kennismigranten niet zomaar buitenlandse werknemers zijn, maar eerder hoogopgeleide professionals die specifieke vaardigheden en kennis inbrengen.

Minimum bruto salaris voor kennismigranten

Om als kennismigrant in Nederland te mogen werken, moet men voldoen aan bepaalde financiële eisen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hanteert jaarlijkse normbedragen voor het brutosalaris van kennismigranten. Dit salaris moet minimaal worden verdiend om in aanmerking te komen voor de status van kennismigrant. Hierbij wordt de vakantietoeslag niet meegerekend, maar onkostenvergoedingen en een 13e maand mogen wel worden meegerekend, mits de dertiende maand maandelijks in 12 gelijke delen wordt betaald.

Kenmerken van kennismigranten

Kennismigranten zijn voornamelijk werkzaam in de zakelijke dienstverlening en de ICT-sector. Het gemiddelde bruto jaarinkomen van kennismigranten bedraagt ongeveer € 68.000. Een opvallend feit is dat na drie jaar nog steeds driekwart van de kennismigranten in Nederland werkzaam is. Bovendien koesteren maar liefst 80% van deze kennismigranten de intentie om langdurig in Nederland te blijven wonen en werken. Deze bevindingen suggereren dat kennismigranten niet alleen waardevolle professionals zijn, maar ook loyale medewerkers kunnen zijn. Daarnaast is het opmerkelijk dat veel kennismigranten (na verloop van tijd) ervoor kiezen om in Nederland een koopwoning te betrekken, wat wijst op een sterke betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving.

Functies van kennismigranten

Kennismigranten worden aangetrokken om specifieke functies te vervullen waarvoor geen geschikte kandidaten binnen Nederland of de Europese Unie beschikbaar zijn. Deze functies variëren van IT-specialisten die de digitale wereld vooruit helpen, technici en ingenieurs die technische innovatie stimuleren, wetenschappers die bijdragen aan de vooruitgang van kennis, medische professionals die de gezondheidszorg verbeteren, creatieve professionals die innovatie bevorderen, tot financiële specialisten voor risicobeheer en financiële planning.