Leuk in huis
Image default
Woning en Tuin

Wat moet je weten over de dekkingen van de inboedelverzekering?

 

Tijdens ons leven verzamelen we als mensen een meer dan significante hoeveelheid aan inboedel. Zoveel mag eigenlijk wel duidelijk zijn. Hetgeen wat niet altijd even duidelijk is, is echter dat deze inboedel al snel een vrij stevig prijskaartje krijgt. De waarde loopt dan ook behoorlijk snel op wanneer je alle verschillende losliggende stukken in je woning samen op zou tellen. Het afsluiten van een inboedelverzekering moet er in de praktijk voor zorgen dat een bepaald schadegeval er niet voor kan zorgen dat de waarde van deze inboedel zomaar in rook opgaat. Heb jij nog geen verzekering voor je inboedel afgesloten, maar ben je dat wel van plan? Dan is het zonder meer interessant om te ontdekken wat deze verzekering allemaal voor jou in petto heeft hieronder op deze pagina.

Wat doet de inboedelverzekering precies?

Indien je even goed kijkt naar je woning en hetgeen er in terug te vinden is zal je kunnen vaststellen dat we een onderscheid maken tussen twee verschillende vormen van eigendommen. In eerste instantie is er uiteraard de inboedel. Hiervoor geldt dat ze alles omvat wat je eventueel bij een verhuis mee zou kunnen nemen naar de nieuwe woonst wanneer je dat graag zou willen. Voor al datgene wat vast zit aan de woning geldt dat het wordt gerekend tot de zogenaamde opstal. 

De inboedelverzekering bestaat er in om de inboedel, de loszittende stukken in je woning, te beschermen tegen allerhande vormen van schade. Het gaat hierbij dan niet alleen om schade die wordt veroorzaakt van buitenaf zoals door bijvoorbeeld diefstal, maar ook om de schade die in de woning ontstaat. Wat dit laatste betreft kan je bijvoorbeeld denken aan brand- of waterschade. 

Zijn de inboedelverzekering en de opstalverzekering hetzelfde? 

De bovenstaande vraag is er één die in de praktijk ontzettend vaak wordt gesteld. Zoals hierboven evenwel reeds aangehaald is het zo dat er een onderscheid wordt gemaakt in de praktijk tussen verschillende vormen van eigendommen. De inboedel vertegenwoordigt daarbij de stukken die los verspreid liggen doorheen de woning terwijl de opstal de constructie vertegenwoordigt. 

Als eigenaar van een woning beschik je over de mogelijkheid om zowel de inboedel als de opstal te verzekeren. Het wordt in de praktijk dan ook zeer sterk aangeraden om dat te doen. Voor allebei deze verschillende zaken geldt namelijk dat er behoorlijke kosten gemoeid kunnen zijn met een schadegeval. Ga je beide verzekeringen afsluiten bij dezelfde verzekeraar? Dit eventueel zelfs nog met de zogenaamde aansprakelijkheidsverzekering? Dan is de kans ontzettend groot dat je daarvoor een niet onaantrekkelijke korting zal ontvangen. Dit maakt het afsluiten van deze verzekeringen in één bundel natuurlijk in de praktijk alleen maar zeer interessant.

Op welke dekkingen kan je rekenen bij de inboedelverzekering?

De inboedelverzekering voorziet verzekeringnemers afhankelijk van de exacte, gekozen uitvoering van verschillende interessante dekkingen. Hoe dan ook zal je tot de vaststelling komen dat er twee verschillende soorten inboedelverzekeringen bestaan waartussen een keuze moet worden gemaakt:

  1. De extra uitgebreide inboedelverzekering;

  2. De allrisk inboedelverzekering;

Voor de extra uitgebreide optie geldt dat ze eigenlijk het merendeel van de vereiste dekkingen bevat. Denk hierbij niet alleen aan een dekking voor brand- en waterschade, maar ook aan dekkingen voor bijvoorbeeld diefstal en vandalisme. Het merendeel van de interessante dekkingen worden  door deze verzekering dus aangeboden. Waarom zou je dan toch overwegen om de allrisk af te sluiten?

De allrisk, nog één extra dekking bovenop de reeds bestaande

De extra uitgebreide inboedelverzekering afsluiten zorgt er in de praktijk dus voor dat je inboedel reeds op een bepaald aantal verschillende manieren is gedekt tegen schade. Dat gezegd hebbende zal je tot de conclusie komen dat er eigenlijk nog één dekking uitblinkt in afwezigheid. We hebben het dan uiteraard over de dekking van eigen of zelf veroorzaakte schade aan de inboedel. Zou jij graag willen hebben dat er ook voor dergelijke schade een passende dekking wordt voorzien? Dan zal je kunnen concluderen dat de allrisk afsluiten voor jou ongetwijfeld de meest interessante keuze is. Natuurlijk is dit ook wel de duurste verzekering van alle opties op de markt voor je inboedel…

Wat met de inboedel die zich niet in je woning bevindt?

Van cruciaal belang om er rekening mee te houden is dat zelfs de allriskverzekering voor je inboedel nog geen volledige complete dekking weet te realiseren. Neem nu bijvoorbeeld het feit dat de inboedel die is gedekt zich uitsluitend in de woning mag bevinden. Dat is, zeker tegenwoordig, best een beetje vervelend. Voor tal van verschillende dure systemen zoals bijvoorbeeld onze smartphone, tablet en / of laptop geldt bijvoorbeeld dat we ze dagdagelijks meenemen onderweg. Dat is natuurlijk best mogelijk, maar zonder de buitenhuisdekking is deze inboedel niet gedekt. 

Sowieso wordt het bij een inboedelverzekering voor heel wat mensen sterk aangeraden om ervoor te kiezen om een bijkomende buitenhuisdekking af te sluiten. Dat niet in het minst omdat ze bijvoorbeeld op vakantie gaan met de caravan of met de camper. Ook de inboedel die zich daarin bevindt is namelijk bij het afsluiten van een gewone verzekering voor je inboedel niet gedekt. 

Wat is een kostbaarhedenverzekering?

Van belang om te weten is dat de inboedelverzekering standaard alle stukken die toebehoren tot de inboedel verzekert volgens de aanschafwaarde. Dat is op zich natuurlijk prima voor het merendeel van de inboedel waarover je beschikt. Dit gezegd hebbende zijn er ook in heel wat huishoudens uitzonderingen. Denk hierbij bijvoorbeeld maar eens aan de stukken die je aankoopt en die bijvoorbeeld over een gelimiteerde oplage beschikken of zeldzaam zijn. De kans is ontzettend groot dat deze stukken na verloop van tijd in waarde zullen toenemen. 

Voor bovenstaande biedt de gewone, standaard inboedelverzekering niet de gewenste dekking, integendeel. Dat hoeft ook niet, want daarvoor kan je nog een zogenaamde kostbaarhedenverzekering afsluiten. Voor deze laatste geldt natuurlijk dat ze een extra polis is wat ervoor zorgt dat er nog een extra premie ook mee gepaard gaat. Kan je daar echter mee leven en beschik je wel over één of meerdere kostbaarheden in je woning? Dan zal je tot de conclusie komen dat deze dekking toevoegen aan je bestaande verzekering voor je inboedel beslist de moeite waard kan zijn. Overweeg direct ook de mogelijkheden voor het afsluiten van een opstalverzekering