Leuk in huis
Image default
Woonaccessoires

loopbaancoaching Van Ucare

Wat is Loopbaanbegeleiding?

Loopbaanbegeleiding is het ondersteunen en adviseren bij het maken van loopbaankeuzes. U krijgt persoonlijke begeleiding  waarbij de loopbaanbegeleiders conversatiepartner voor u zijn. Loopbaanbegeleiding bied u inzicht in uw kansen, passies, kwaliteiten, motivatie en positie op de arbeidsmarkt. Welke fasen moet ik zetten om de propere taak te vinden? Wat is mijn capitulatie? Hoe gebruik ik mijn kwaliteiten optimaal. Een beantwoording op deze vraag verkrijgt u doormiddel van loopbaanbegeleiding. Een opleiding loopbaanbegeleiding is geschikt voor arbeiders, zelfstandigen en carrièremannen- en lady´s.

 

Cheque besteld; hoe nu voorts?

Indien u geen recht op heeft, dan bekomt u een mail of brief met de reden waarom uw verzoekschrift is geweigerd. Begeert u extra info? Neem dan contact op met een van onze filialen om een afspraak te maken voor gratis introductie.

 Wat indien ik mijn arbeid cheque kwijtraak?

Geen nood. De cheque is gepersonaliseerd en uniek. Als u de loopbaancheque ongebruikt laat, vervalt deze na 3 maanden. Het geld wordt teruggestort. Het recht om een loopbaancheque aan te vragen behoud u.

Zijn de jobcheques fiscaal aftrekbaar?

Wat mits mijn loopbaancheques vervallen zijn?
Geen nood. Wanneer u uw loopbaancheque niet gebruikt voor de geldigheidsdatum wordt u geld automatisch teruggestort op uw rekening en behoudt u uw recht op de loopbaancheque.

Stap 3. Bezorg de jobcheque bij een loopbaanbedrijf. (mail of uitgeprint meenemen).

Heb ik recht op loopbaancheques indien ik in mijn opzeggingstermijn zit?

Op het moment dat u in uw opzegtermijn zit, kan u uw jobcheques reserveren. Wanneer uw opzeggingstermijn verstrijkt, is het niet mogelijk om jobcheques te bestellen. Tevens heeft u recht op loopbaancheques tijdens uw tijdsbestek van verbrekingsvergoeding.

Heeft u er wel recht op? Dan krijgt u van de firma Edenred een acceptgirokaart voor € 40,- via uw mail of post.

Stap 2. Heeft u het bedrag betaald? Dan ontvangt u (binnen 14 dagen) uw loopbaancheque van Edenred via mail of per post. De mail of brief is de bevestiging dat u betaald heeft en aan alle voorwaarden voor Loopbaanbegeleiding voldoen.

Hoe ziet een jobcoachingtraject eruit?

 

Loopbaanbegeleiding is een individueel traject  bij een vestiging bij u in de buurt. De stappen van het proces:

Stap 2

Afzonderlijk gesprek met uw carrière trainer
Vragenlijsten invullen en loopbaantesten maken
Ervaringen uitwisselen met andere mensen die een jobbegeleidingstraject volgen
Doe-opdrachten uitvoeren

Stap 1

Heeft u na het jobbegeleidingstraject nog vragen? Neem gerust contact op met uw coach voor een gratis nazorggesprek. Daarin kijkt u gemeenschappelijk met uw trainer welke stappen u verder kunt nemen.

Ontmoeting met uw loopbaan trainer
Opheldering aanpak
Verwachtingen en beweegredenen bepraten
Bespreken van leer- en werkervaringen
Bedoelingen bepalen
Doe-opdrachten opbouwen

Afrondingsfase – Hebben we de doelstelling behaald?

Terugkom-ogenblik waarbij u gemeenschappelijk een Individueel OntwikkelingsPlan opstelt (POP). Een POP-plan is gericht op de lange tijdsspanne. Enerzijds stelt u doelen voor dit jaar, anderszijds kijkt u ook voorts.
Weerspiegelen genomen acties, hervormingen, verbeterpunten.

Intakegesprek – Wat kunt u  van Loopbaanbegeleiding verwacht?

Werk test

Indien u behoefte heeft aan inzicht in uw kansen, toewijding, talenten, motivatie en positie op de arbeidsmarkt.

Loopbaancheques

Met de jobcheques krijgt u profijtige loopbaanbegeleiding. Tijdens het jobcoachingtraject gaat u tezamen met de loopbaanbegeleider kijken naar uw loopbaanvragen. Tevens bekomt u inzicht in uw plaats op de arbeidsmarkt en wordt er gekeken naar het belang van de verhouding tussen uw arbeid- en privésituatie. De jobcheques zijn een elektronisch betaalmiddel voor professionele loopbaanbegeleiding . De jobcheques zijn beschikbaar gesteld door de Vlaamse overheid.

Voor wie is Loopbaanbegeleiding?

Bent u ontslagen of zit u in opzegtermijn? U weet niet waar u op moet solliciteren. Of uw wordt niet uitgenodigd op sollicitaties. Met loopbaanbegeleiding kunt u dit aanpakken.

U wilt promotie maken of over een aantal jaar. En hoe kunt u uw leiderschap verbeteren of andere competenties. Met loopbaanbegeleiding kunt u hier iets aan doen.

Werknemers

Hoe kunt u zich overtreffen in uw betrekking, waarom wordt ik nooit uitgenodigd in een sollicitatie gesprek? En u begeert meer uit uw loopbaan halen. Maar hoe doet u dit?

Ik heb moeite om mijn werknemers te motiveren, ik heb het gevoel dat ik er alleen voor sta en ik schuif de vervelende taken voor me uit. Herkenbaar? Met loopbaanbegeleiding kunt u hier iets aan doen.

Waarom loopbaanbegeleiding?

is erop gericht om u te bijstaan bij hervormingen in uw leven. Heeft u moeite met bewerkingen in uw baan of loopbaan? Raakt u de balans kwijt tussen uw ambt- en privéleven? Loopbaanbegeleiding kan u voorzien van raadgeving. Dat advies accompagneert u bij het vinden van een weerwoord op uw vraag. Samengevat, met de aandacht loopbaanbegeleiding lost u het hersenbreker op. Enkele pluspunten van loopbaanbegeleiding zijn: betaalbaar met loopbaancheques, een procesverloop brengt antwoorden op en beter in uw schoeisel staan.

Hoeveel kost loopbaanbegeleiding?

8 uur loopbaanbegeleiding kost slechts €80,-  In totaal stelt de Vlaamse overheid 8 uur vakkundige loopbaanbegeleiding beschikbaar. Het gebruikelijke tarief van twee loopbaan cheques is € 1100,-. De Vlaamse overheid betaalt het verschil voor u en neemt € 1020,- voor hun rekening.

 Heeft u een vorm van autisme?

Mensen met een vorm van autisme/ADD/ADHD of gedragsproblemen beleven zichzelf prettig tijdens de loopbaantrajecten. De informele sfeer, de overzichtelijke rangschikking en de vele locaties dichtbij uw woonplaats zorgen daarvoor. De betrokken en prive begeleiding van de loopbaanbegeleiders draagt bij aan dat prettige gevoel.

Bron van dit artikel : http://ucareloopbaanbegeleiding.be/2015/10/hoe-voorkom-ik-stress-door-werkdruk-vind-hier-uw-antwoord/