Leuk in huis
Image default
Zorg

Wat houdt mantelzorgen in?

Mantelzorgen is een beroep an sich. De zorg voor een dierbare, bijvoorbeeld een ouder of een oom, tante of iemand anders die dichtbij je staat, is veelomvattend en vereist behoorlijk wat tijd. Toch leert de ervaring dat deze zorg met alle liefde wordt verricht. Vooral in een tijd wanneer degene het meer nodig heeft dan ooit. Dan wil je zeker voor degene klaarstaan. Mantelzorgers worden echter vaak ondergewaardeerd. Zij dienen te allen tijde paraat te staan en alles uit handen te laten vallen wanneer de situatie daarom vraagt. Om al die redenen hebben mantelzorgers behoorlijk veel verantwoordelijkheid. Dit voelen zij wellicht zelf niet zo, maar het is zaak dat zij geregeld in het zonnetje worden gezet. Met kleine gebaren zijn zij al dankbaar. Ook een mantelzorgwoning kan een mogelijkheid zijn.

Wanneer is iemand een mantelzorger?

Wanneer is er sprake van mantelzorgen? Wel, iemand is mantelzorger wanneer (op vrijwillige basis) wordt gezorgd voor chronisch zieken, gehandicapten of. Degene die dit doet, hoeft geen hulpverlenend beroep te hebben. Wanneer er sprake is van een sociale relatie met deze persoon, zoals een familielid, een buur of een vriend(in) dan wordt er gesproken over mantelzorgen. Het zorgen voor een familielid die chronisch ziek is kan soms zwaar vallen. Wanneer echter deze zware taak is overgenomen door een mantelzorger dan betekent dit dat degene altijd klaar zal staan. De zorg is langdurig en intensief. Soms komt de mantelzorger niet meer toe aan eigen taken omdat deze zorg zoveel tijd in beslag neemt.

Een taakverdeling voor meer rust en tijd

Het zorgen voor een dierbare hoeft uiteraard niet veel tijd in beslag te nemen wanneer er ook andere familieleden of kennissen zijn die de zorg over kunnen nemen. Op die manier worden de taken verdeeld. De een houdt zich bijvoorbeeld bezig met het huishouden, zoals stofzuigen, dweilen en andere huishoudelijke klussen. Een ander kan dan de inkopen en de financiën voor zijn of haar rekening nemen. Een derde houdt zich weer bezig met de fysieke zorg, zoals het wassen en aankleden. Door de taken te verdelen krijgen verschillende mantelzorgers wat meer adempauze en is er bovendien ook nog genoeg tijd voor andere leuke dingen.