Leuk in huis
Image default
Bedrijven

Begrijpen wat biologische bestrijding is en hoe het werkt

Insecten, schimmels en onkruid zijn een groot probleem voor wie plant, want zij tasten gewoonlijk de productiviteit en de kwaliteit van de gewassen aan, waardoor de landbouwer verliezen lijdt.

Daarom is de bestrijding van dit soort plagen van essentieel belang om de gezondheid van de gewassen te handhaven en in die zin is biologische bestrijding een van de oplossingen die worden gebruikt om plagen te bestrijden en uit te roeien!

Wat is biologische bestrijding

Biologische bestrijding is een manier om de aantasting van een bepaalde plaag te verminderen of te elimineren door het gecontroleerde gebruik van zijn natuurlijke vijanden.

Het gaat om insecten, schimmels, mijten, bacteriën, virussen en andere soorten predatoren die pathogeen kunnen zijn voor de plaagorganismen, d.w.z. die in staat zijn te azen op en ziekten te veroorzaken bij de plaagorganismen die het gewas aantasten.

De technologische vooruitgang en de mogelijkheid om op industriële schaal te produceren zijn enkele van de factoren die de groei van het gebruik van dit type oplossing rechtvaardigen. Het belangrijkste is echter de toegenomen belangstelling van de teler, die zich zowel voor de geringere milieu-effecten van de biologische bestrijding toont.

Hoe biologische bestrijding werkt

Biologische producten herstellen het natuurlijke evenwicht in het milieu, dat vaak is aangetast door monocultuur of door het intensieve gebruik van chemische producten.

Door gebruik te maken van biologische bestrijding oplossingen kan de producent de vijanden van de plantage onder controle houden, de gezondheid van zijn gewassen op duurzame wijze handhaven en een efficiënter geïntegreerd plagenbeheer voeren.

Op die manier kan biologische bestrijding het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen bij de geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen verminderen, wat economische, sociale en milieu voordelen oplevert.

Het is een methode die de natuurlijke hulpbronnen en de duurzaamheid van de agro-ecosystemen beschermt. Daarom moet het, waar mogelijk, worden aanbevolen voor de bestrijding van organismen die schadelijk zijn voor de landbouwproductie.

Biogroei.nl (Biogrowi) is de specialist op het gebied van biobestrijding en bij deze webshop kun je terecht voor al je vragen en benodigde producten.