Leuk in huis
Image default
Bedrijven

Hoe werk je veilig met elektra?

Iedereen heeft dagelijks te maken met elektriciteit, maar vaak vergeet men dat werken met elektriciteit en elektrische installaties niet zonder gevaar is. Dit komt vooral omdat elektriciteit niet te zien is, waardoor men minder snel opmerkt dat er iets mis is. Elektricien Utrecht is er niet alleen om de inwoners van Utrecht te voorzien van werkzaamheden op gebied van elektra, maar ook om advies en tips te geven. In dit artikel zal verder worden ingegaan op elektriciteit en de gevaren die daaraan zijn verbonden en hoe de veiligheid kan worden verhoogd. 

De grootste gevaren

  • Brand: als elektrische installaties overuren draaien kunnen ze oververhit of overbelast raken en in brand vliegen. Ook is kortsluiting een grote boosdoener. Wanneer er niet periodiek wordt onderhouden is de kans op kortsluiting groter.

  • Elektrocutie: als men een deel aanraakt dat onder spanning staat, bestaat er een kans op elektrocutie. Dit komt vaak doordat de isolatielaag op een kabel niet meer helemaal goed functioneert of omdat de installaties niet op de juiste manier worden gebruikt. 

  • Andere mogelijke gevaren: hierbij kan gedacht worden aan medewerkers die struikelen over losliggende kabels of zich stoten aan installaties. 

Tips voor veilig werken met elektriciteit

  1. Onderhoud door deskundigen: het is belangrijk dat onderhoud wordt uitgevoerd door deskundigen. Deze mensen zijn gespecialiseerd op een specifiek gebied en voeren dagelijks zulk onderhoud uit. Zij weten waar de grote risico’s liggen en waar op moet worden gelet. 

  2. Veiligheidseisen: het is belangrijk om te voldoen aan veiligheidseisen. De apparaten en installaties moeten volgens veiligheidseisen, oftewel NEN-normen, worden geïnstalleerd. 

  3. Tijdig melden van defecten: de medewerkers moeten alert blijven voor eventuele gebreken aan kabels of installaties. Hoe eerder gebreken worden geconstateerd, hoe eerder deze kunnen worden opgelost, wat de veiligheid bevordert. 

  4. Inspectieplan: in een inspectieplan kan worden opgesteld welke apparaten geïnspecteerd moeten worden, wat de omvang is van de inspectie en hoe vaak dit moet gebeuren.